Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:32 · Visa fulltext
Kustbevakningslag (2019:32)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2021:627
Rubrik: Lag (2021:627) om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2022-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:190, bet. 2020/21:TU12, rskr. 2020/21:379
Ändring, SFS 2022:327
Rubrik: Lag (2022:327) om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 7 §§; nya 3 kap. 9 a, 9 b, 15 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 a, 15 a §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243