Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:212 · Visa fulltext
Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185
Ändring, SFS 2019:997
Rubrik: Lag (2019:997) om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48