Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1197 · Visa fulltext
Lag (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:12, bet. 2019/20:SkU9, rskr. 2019/20:80, direktiv (EU) 2016/1164
Upphävd: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:573
Rubrik: Lag (2021:573) om upphävande av lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland
Omfattning: upph.
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:137, bet. 2020/21:SkU34, rskr. 2020/21:332