Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:109 · Visa fulltext
Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133
Ändring, SFS 2020:112
Rubrik: Lag (2020:112) om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161
Ändring, SFS 2020:777
Rubrik: Lag (2020:777) om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1
Ändring, SFS 2021:954
Rubrik: Lag (2021:954) om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2021-12-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:194, bet. 2021/22:JuU3, rskr. 2021/22:19
Ändring, SFS 2022:442
Rubrik: Lag (2022:442) om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
Omfattning: nuvarande 13, 14 §§ betecknas 21, 22 §§; ändr. 3, 12 §§, rubr. närmast före 13, 14 §§ sätts närmast före 21, 22 §§; nya 3 a, 4 a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 4 a, 17, 20 §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS5, bet. 2021/22:KU19, rskr. 2021/22:285