Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:90 · Visa fulltext
Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2018-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153
Ändring, SFS 2018:92
Rubrik: Lag (2018:92) om ändring i lagen (2018:90) om om insyn i finansiering av partier
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153
Ändring, SFS 2018:1149
Rubrik: Lag (2018:1149) om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2019:982
Rubrik: Lag (2019:982) om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier
Omfattning: ändr. 2, 7, 28 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48