Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:677 · Visa fulltext
Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2019:329
Rubrik: Lag (2019:329) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU34, rskr. 2018/19:217
Ändring, SFS 2020:539
Rubrik: Lag (2020:539) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS7, bet. 2019/20:KU8, rskr. 2019/20:316
Ändring, SFS 2020:776
Rubrik: Lag (2020:776) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1