Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:677 · Visa fulltext
Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2019:329
Rubrik: Lag (2019:329) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU34, rskr. 2018/19:217
Ändring, SFS 2020:539
Rubrik: Lag (2020:539) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS7, bet. 2019/20:KU8, rskr. 2019/20:316
Ändring, SFS 2020:776
Rubrik: Lag (2020:776) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1