Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:672 · Visa fulltext
Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2018:1160
Rubrik: Lag (2018:1160) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §, 6 kap. 36 §, 10 kap. 11, 16 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Ändring, SFS 2018:1401
Rubrik: Lag (2018:1401) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 17 kap. 46, 47 §§
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2018:1692
Rubrik: Lag (2018:1692) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 8 kap. 33, 41 §§, 11 kap. 12 §, 16 kap. 6, 32, 38 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 23 kap. 1, 2 §§, rubr. till 20 kap., rubr. närmast före 20 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:988
Rubrik: Lag (2019:988) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 50 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:986
Rubrik: Lag (2020:986) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: nuvarande 9 kap. 5 § betecknas 9 kap. 6 §; ändr. 8 kap. 7, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, den nya 6 §, rubr. närmast före 9 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap. 5 § sätts närmast före den nya 9 kap. 6 §; nya 8 kap. 9 a §, 9 kap. 2 a, 5, 7, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2020:1106
Rubrik: Lag (2020:1106) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ny 8 kap. 57 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97
Ändring, SFS 2021:545
Rubrik: Lag (2021:545) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 21 kap. 13 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2022:1648
Rubrik: Lag (2022:1648) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 16 kap. 20, 48 §§, 23 kap. 4 §, rubr. närmast före 16 kap. 48 §, 23 kap. 4 §; ändr. 7 kap. 2, 44 §§, 16 kap. 14, 18, 24, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51 §§, 21 kap. 2 §, 23 kap. 1 §, rubr. närmast före 16 kap. 30 §; nya 6 kap. 39 a §, 16 kap. 13 a, 30 a, 30 b, 33 a, 33 b, 36 a, 39 a, 41 a, 41 b, 41 c, 41 d, 41 e §§, rubr. närmast före 16 kap. 13 a, 30 a, 30 b, 36 a §§
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37
Ändring, SFS 2023:775
Rubrik: Lag (2023:775) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap. 14, 22 §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:139, bet. 2023/24:CU5, rskr. 2023/24:36