Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1217 · Visa fulltext
Paketreselag (2018:1217)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373, direktiv (EU) 2015/2302