Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:900 · Visa fulltext
Förvaltningslag (2017:900)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2
Ändring, SFS 2019:981
Rubrik: Lag (2019:981) om ändring i förvaltningslagen (2017:900)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48