Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:563 · Visa fulltext
Museilag (2017:563)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281
Ändring, SFS 2017:774
Rubrik: Lag (2017:774) om ändring i museilagen (2017:563)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:977
Rubrik: Lag (2019:977) om ändring i museilagen (2017:563)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48