Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:353 · Visa fulltext
Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Tidsbegränsad: 2025-01-20
Ändring, SFS 2017:354
Rubrik: Lag (2017:354) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: upph. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2021-12-20
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2017:355
Rubrik: Lag (2017:355) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2022-07-20
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2018:755
Rubrik: Lag (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 9 §§, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 1 a §
Förarbeten: Prop. 2017/18:252, bet. 2017/18:FiU49, rskr. 2017/18:358
Ändring, SFS 2019:482
Rubrik: Lag (2019:482) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. p 1, 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-07-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2019:483
Rubrik: Lag (2019:483) om ändring i lagen (2017:354) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: upph. 1, 1 a, 2, 3 §§ i 2017:354 2023-12-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2019:484
Rubrik: Lag (2019:484) om ändring i lagen (2017:355) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: upph. 4 § i 2017:355 2024-07-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2019:485
Rubrik: Lag (2019:485) om ändring i lagen (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:755
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295