Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:353 · Visa fulltext
Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Tidsbegränsad: 2025-01-20
Ändring, SFS 2017:354
Rubrik: Lag (2017:354) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: upph. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2021-12-20
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2017:355
Rubrik: Lag (2017:355) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2022-07-20
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2018:755
Rubrik: Lag (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 9 §§, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 1 a §
Förarbeten: Prop. 2017/18:252, bet. 2017/18:FiU49, rskr. 2017/18:358
Ändring, SFS 2019:482
Rubrik: Lag (2019:482) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. p 1, 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-07-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2019:483
Rubrik: Lag (2019:483) om ändring i lagen (2017:354) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: upph. 1, 1 a, 2, 3 §§ i 2017:354 2023-12-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2019:484
Rubrik: Lag (2019:484) om ändring i lagen (2017:355) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: upph. 4 § i 2017:355 2024-07-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2019:485
Rubrik: Lag (2019:485) om ändring i lagen (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:755
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2023:356
Rubrik: Lag (2023:356) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 3 §§
Ikraft: 2023-07-02
Förarbeten: Prop. 2022/23:94, bet. 2022/23:UbU14, rskr. 2022/23:207