Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:30 · Visa fulltext
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:211
Rubrik: Lag (2017:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-15
Förarbeten: Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156
Ändring, SFS 2017:616
Rubrik: Lag (2017:616) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: upph. 17 kap. 4 §; ändr. 17 kap. 8 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2017:773
Rubrik: Lag (2017:773) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2017:810
Rubrik: Lag (2017:810) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17: SoU13, rskr. 2016/17:345
Ändring, SFS 2018:143
Rubrik: Lag (2018:143) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 5 §; nya 7 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:40, bet. 2017/18:SoU18, rskr. 2017/18:176
Ändring, SFS 2018:553
Rubrik: Lag (2018:553) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §; ny 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294
Ändring, SFS 2018:694
Rubrik: Lag (2018:694) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:1727
Rubrik: Lag (2018:1727) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 1 §, 16 kap. 1 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2018:1997
Rubrik: Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50
Ändring, SFS 2019:973
Rubrik: Lag (2019:973) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 , 2 §§, 2 kap. 2, 3, 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 4 §, 12 kap. 4 §, 14 kap. 1, 2, 3 §§, 15 kap. 1 §, 16 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 17 kap. 1, 2, 6 §§, 18 kap. 2, 3 §§, rubr. 14 kap., rubr. närmast efter 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 17 kap. 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:996
Rubrik: Lag (2019:996) om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 § i 2018:1997
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:312
Rubrik: Lag (2020:312) om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1997
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2020:1043
Rubrik: Lag (2020:1043) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 6 §; nytt 13 a kap.
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61
Ändring, SFS 2021:648
Rubrik: Lag (2021:648) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350
Ändring, SFS 2022:273
Rubrik: Lag (2022:273) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §; nya 7 kap. 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:72, bet. 2021/22:SoU22, rskr. 2021/22:225