Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:230 · Visa fulltext
Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197