Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:209 · Visa fulltext
Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-04-15
Förarbeten: Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156
Ändring, SFS 2019:975
Rubrik: Lag (2019:975) om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48