Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:964 · Visa fulltext
Konkurrensskadelag (2016:964)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2016-12-27 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19, direktiv 2014/104/EU
Ändring, SFS 2018:85
Rubrik: Lag (2018:85) om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150
Ändring, SFS 2021:84
Rubrik: Lag (2021:84) om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §
Ikraft: 2021-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170