Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:768 · Visa fulltext
Lag (2016:768) om marin utrustning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2016-09-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:158, bet. 2015/16:TU17, rskr. 2015/16:296, direktiv 2014/90/EU