Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:749 · Visa fulltext
Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269
Upphävd: 2021-12-17
Ändring, SFS 2021:890
Omfattning: upph.