Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:659 · Visa fulltext
Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:138, bet. 2015/16:SoU17, rskr. 2015/16:259
Ändring, SFS 2017:68
Rubrik: Lag (2017:68) om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:969
Rubrik: Lag (2019:969) om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48