Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:417 · Visa fulltext
Lag (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:137, bet. 2015/16:SoU16, rskr. 2015/16:229