Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:253 · Visa fulltext
Tullag (2016:253)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161, direktiv 2000/59/EG
Ändring, SFS 2016:884
Rubrik: Lag (2016:884) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7
Ändring, SFS 2016:1086
Rubrik: Lag (2016:1086) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:173
Rubrik: Lag (2017:173) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:44, bet. 2016/17:SkU13, rskr. 2016/17:159
Ändring, SFS 2017:248
Rubrik: Lag (2017:248) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ny 4 kap. 43 a §, rubr. närmast före 4 kap. 43 a §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188
Ändring, SFS 2018:401
Rubrik: Lag (2018:401) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Ändring, SFS 2018:702
Rubrik: Lag (2018:702) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2018:1189
Rubrik: Lag (2018:1189) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ny 4 kap. 6 a §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394
Ändring, SFS 2018:1713
Rubrik: Lag (2018:1713) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2020:36
Rubrik: Lag (2020:36) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150
Ändring, SFS 2020:1161
Rubrik: Lag (2020:1161) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2021:45
Rubrik: Lag (2021:45) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18, 22 §§; nya 4 kap. 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165
Ändring, SFS 2021:753
Rubrik: Lag (2021:753) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: upph. 3 kap. 11 §, 4 kap. 50 §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 4 kap. 51, 52, 53 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:184, bet. 2020/21:SkU27, rskr. 2020/21:402
Ändring, SFS 2021:1153
Rubrik: Lag (2021:1153) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2021:1170
Rubrik: Lag (2021:1170) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46
Ändring, SFS 2022:175
Rubrik: Lag (2022:175) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2022:688
Rubrik: Lag (2022:688) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1132
Rubrik: Lag (2022:1132) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2022:1496
Rubrik: Lag (2022:1496) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: upph. 4 kap. 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2023-01-02
Förarbeten: Prop. 2021/22:259, bet. 2022/23:TU2, rskr. 2022/23:18
Ändring, SFS 2023:209
Rubrik: Lag (2023:209) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 10, 19 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3, 7 §§
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167
Ändring, SFS 2023:805
Rubrik: Lag (2023:805) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2024-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47
Ändring, SFS 2023:843
Rubrik: Lag (2023:843) om ändring i tullagen (2016:253)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, utg.omr. 1, bet. 2023/24:KU1, rskr. 2023/24:69