Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1307 · Visa fulltext
Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119, direktiv 2014/57/EU
Ändring, SFS 2017:708
Rubrik: Lag (2017:708) om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2020:21
Rubrik: Lag (2020:21) om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:45, bet. 2019/20:FiU31, rskr. 2019/20:148, direktiv 2014/57/EU