Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1307 · Visa fulltext
Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119, direktiv 2014/57/EU
Ändring, SFS 2017:708
Rubrik: Lag (2017:708) om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2020:21
Rubrik: Lag (2020:21) om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:45, bet. 2019/20:FiU31, rskr. 2019/20:148, direktiv 2014/57/EU