Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1256 · Visa fulltext
Lag (2016:1256) om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:25, bet. 2016/17:SkU11, rskr. 2016/17:93