Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1146 · Visa fulltext
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66, direktiv 2015/25/EU
Ändring, SFS 2016:1210
Rubrik: Lag (2016:1210) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ny 3 kap. 33 §, rubr. närmast före 3 kap. 33 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:28, bet. 2016/17:TU5, rskr: 2016/17:71
Ändring, SFS 2017:348
Rubrik: Lag (2017:348) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 2 §, 5 kap. 1, 3, 7 §§, 6 kap. 33 §, 8 kap. 13, 31 §§, 15 kap. 7 §, bil. 3, rubr. närmast före 6 kap. 9 §; nya 16 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 16 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242, direktiv 2014/25/EU
Ändring, SFS 2017:771
Rubrik: Lag (2017:771) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 12, 14, 15 §§, 20 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:860
Rubrik: Lag (2018:860) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 12 kap. 20 §, ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1318
Rubrik: Lag (2018:1318) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2019:671
Rubrik: Lag (2019:671) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: upph. rubr. närmast före 19 kap. 11, 13 §§; ändr. 16 kap 16 §, 17 kap. 2 §, 19 kap 9, 11, 12, 13 §§; nya 10 kap. 6 a §, rubr. närmast före 10 kap. 6 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18
Ändring, SFS 2019:971
Rubrik: Lag (2019:971) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 1 kap, 17, 23 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1111
Rubrik: Lag (2021:1111) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: upph. 19 kap.; ändr. 1 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 2 kap. 15 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 5 §, 10 kap. 2, 5 §§, 13 kap. 1 §, 20 kap. 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15 §§, 21 kap. 1, 4 §§, bil. 2, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nya 19 kap., 19 a kap., 1 kap. 9 a §, 5 kap. 6 a §, 20 kap. 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31, direktiv (EU) 2014/25
Ändring, SFS 2022:779
Rubrik: Lag (2022:779) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 12 kap. 17 §, 19 kap. 24 §, 20 kap. 17, 18, 21 §§; nya 12 kap. 24 §, 13 kap. 1 a, 4 a §§, 20 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 20 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344, direktiv 2014/25/EU
Ändring, SFS 2022:1139
Rubrik: Lag (2022:1139) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441