Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:666 · Visa fulltext
Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2015-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:7, bet. 2015/16:SkU6, rskr. 2015/16:17
Ändring, SFS 2015:771
Rubrik: Förordning (2015:771) om ikraftträdande av lagen (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Omfattning: ikrafttr.