Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:650 · Visa fulltext
Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:138, bet. 2015/16:JuU5, rskr. 2015/16:14
Ändring, SFS 2020:372
Rubrik: Lag (2020:372) om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 12, 13, 14 §§, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:119, bet. 2019/20:JuU37, rskr. 2019/20:259
Ändring, SFS 2021:447
Rubrik: Lag (2021:447) om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:142, bet. 2020/21:JuU34, rskr. 2020/21:313