Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:602 · Visa fulltext
Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10
Ändring, SFS 2018:1690
Rubrik: Lag (2018:1690) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1924
Rubrik: Lag (2018:1924) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Omfattning: ändr. 1, 20 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2019:966
Rubrik: Lag (2019:966) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48