Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:602 · Visa fulltext
Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10
Ändring, SFS 2018:1690
Rubrik: Lag (2018:1690) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1924
Rubrik: Lag (2018:1924) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Omfattning: ändr. 1, 20 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2019:966
Rubrik: Lag (2019:966) om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48