Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:1016 · Visa fulltext
Lag (2015:1016) om resolution
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:629
Rubrik: Lag (2016:629) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Ändring, SFS 2017:706
Rubrik: Lag (2017:706) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 8 kap. 12 §, 14 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1310
Rubrik: Lag (2017:1310) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: upph. 27 kap. 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 27 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 12 kap. 1 §, 21 kap. 25, 30 §§, 23 kap. 7, 8 §§, 27 kap. 2, 5, 10, 13, 22, 23, 25 §§, 29 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2017:1311
Rubrik: Lag (2017:1311) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 27 kap. 13 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2017:1312
Rubrik: Lag (2017:1312) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 27 kap. 13 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2018:734
Rubrik: Lag (2018:734) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:857
Rubrik: Lag (2018:857) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 27 kap. 24 §, 30 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1958
Rubrik: Lag (2018:1958) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 21 kap. 15 §
Ikraft: 2018-12-29
Förarbeten: Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38, direktiv (EU) 2017/2399
Ändring, SFS 2018:2021
Rubrik: Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:3 bet. 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54
Ändring, SFS 2020:184
Rubrik: Lag (2020:184) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 29 kap. 1 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190
Ändring, SFS 2020:675
Rubrik: Lag (2020:675) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §, 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2020:1214
Rubrik: Lag (2020:1214) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 28 kap. 5 §
Ikraft: 2020-12-29
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:467
Rubrik: Lag (2021:467) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: upph. 4 kap., 8 kap. 10 §; ändr. 1 kap. 2, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 §§, 5 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16 §§, 8 kap. 7, 8 §§, 11 kap. 3 §, 13 kap. 1, 5, 11, 12 §§, 16 kap. 5 §, 21 kap. 2, 15, 27, 28, 30 §§, 27 kap. 13 §, 28 kap. 7, 8 §§, 29 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 12, 14 §, 6 kap. 1, 14 §§; nya 4 kap., 2 kap. 2 a, 2 b §§, 3 kap. 12 a §, 5 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 7, 8, 9, 10 §§, 6 kap. 1 a §, 13 kap. 18 §, rubr. närmast före 5 kap. 7, 9 §§, 13 kap. 18 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2021:498
Rubrik: Lag (2021:498) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 27 kap. 13, 14 §§
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2021:504
Rubrik: Lag (2021:504) om ändring i lagen (2021:467) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 27 kap. 13 § i 2021:467
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:194
Rubrik: Lag (2022:194) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186, direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2022:745
Rubrik: Lag (2022:745) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2022-08-12
Förarbeten: Prop. 2021/22:169, bet. 2021/22:FiU32, rskr. 2021/22:321
Ändring, SFS 2022:1656
Rubrik: Lag (2022:1656) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 12 kap. 4 §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37