Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:836 · Visa fulltext
Lag (2014:836) om näringsförbud
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2014-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2014:853
Rubrik: Lag (2014:853) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2016:230
Rubrik: Lag (2016:230) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 17, 18, 31 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:967
Rubrik: Lag (2016:967) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016-12-27
Förarbeten: Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19
Ändring, SFS 2018:1923
Rubrik: Lag (2018:1923) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2019:770
Rubrik: Lag (2019:770) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:401
Rubrik: Lag (2020:401) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248
Ändring, SFS 2020:403
Rubrik: Lag (2020:403) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: utgår
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248
Ändring, SFS 2020:404
Rubrik: Lag (2020:404) om ändring i lagen (2020:403) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: utgår 2020:403
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU58, rskr. 2019/20:271
Ändring, SFS 2020:674
Rubrik: Lag (2020:674) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2021:83
Rubrik: Lag (2021:83) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr, 17, 18 §§
Ikraft: 2021-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170