Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:514 · Visa fulltext
Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288
Ändring, SFS 2018:595
Rubrik: Lag (2018:595) om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2021:953
Rubrik: Lag (2021:953) om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-12-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:194, bet. 2021/22:JuU3, rskr. 2021/22:19