Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:400 · Visa fulltext
Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:600
Rubrik: Lag (2014:600) om ändring i lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen
Omfattning: upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15; ändr. författningsrubr., 1, 5, 6, 8, 11, 13 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:1709
Rubrik: Lag (2018:1709) om ändring i lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
Omfattning: upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 4, 11, 12 §§; rubr. närmast före 2, 11, 12 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10