Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:266 · Visa fulltext
Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221