Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:132 · Visa fulltext
Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:36, bet. 2013/14:SoU15, rskr. 2013/14:165