Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1030 · Visa fulltext
Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RB3, bet. 2013/14:FiU12, rskr. 2013/14:384