Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:984 · Visa fulltext
Lag (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: den dag regeringen bestämmer, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr 2013/14:56, EGTL204/1998 s37, EGTL279/2001 s1
CELEX-nr: 31998L0034, 32001R2031
Ändring, SFS 2014:445
Rubrik: Lag (2014:445) om ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel
Omfattning: ändr. 2 §; ny 4 a §
Förarbeten: Prop. 2013/14:207, bet. 2013/14:MJU11, rskr. 2013/14:267
Ändring, SFS 2014:1368
Rubrik: Lag (2014:1368) om ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel
Omfattning: utgår
Förarbeten: Prop. 2013/14:246, bet. 2014/15:SkU4, rskr. 2014/15:3