Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:794 · Visa fulltext
Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:163, bet. 2013/14:UbU4, rskr. 2013/14:20
Tidsbegränsad: 2024-01-01
Ändring, SFS 2015:592
Rubrik: Lag (2015:592) om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2014/15:121, bet. 2015/16:UbU3, rskr. 2015/16:9
Ändring, SFS 2017:1102
Rubrik: Lag (2017:1102) om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2016/17:204, bet. 2017/18:UbU4, rskr. 2017/18:32
Ändring, SFS 2018:2001
Rubrik: Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: upph. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16, 17 §§; ändr. 3, 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Ändring, SFS 2020:980
Rubrik: Lag (2020:980) om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: forts.giltighet