Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:375 · Visa fulltext
Lag (2013:375) om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:87, bet. 2012/13:SkU28, rskr. 2012/13:239
Ändring, SFS 2013:753
Rubrik: Förordning (2013:753) om ikraftträdande av lagen (2013:375) om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.