Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:156 · Visa fulltext
Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Ikraft: 2013-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177
Ändring, SFS 2014:199
Rubrik: Lag (2014:199) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192
Ändring, SFS 2014:793
Rubrik: Lag (2014:793) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:954
Rubrik: Lag (2014:954) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368
Ändring, SFS 2017:596
Rubrik: Lag (2017:596) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya 1 a, 2 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2018:70
Rubrik: Lag (2018:70) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156
Ändring, SFS 2022:893
Rubrik: Lag (2022:893) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1 a, 2 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:894
Rubrik: Lag (2022:894) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1 a, 2 §§
Ikraft: 2026-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331