Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:638 · Visa fulltext
Lag (2012:638) om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2012-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:168, bet. 2012/13:SkU4, rskr. 2012/13:12
Ändring, SFS 2012:685
Rubrik: Förordning (2012:685) om ikraftträdande av lagen (2012:638) om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
Omfattning: ikrafttr.