Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:318 · Visa fulltext
Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:318
Ändring, SFS 2014:934
Rubrik: Lag (2014:934) om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ändring, SFS 2018:406
Rubrik: Lag (2018:406) om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:120, bet. 2017/18:FiU37, rskr. 2017/18:250
Ändring, SFS 2022:958
Rubrik: Lag (2022:958) om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Omfattning: ändr. 5 §; nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378