Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:278 · Visa fulltext
Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2012:279
Rubrik: Lag (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2019-10-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2013:935
Rubrik: Lag (2013:935) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. i 2012:279
Förarbeten: Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38
Ändring, SFS 2014:387
Rubrik: Lag (2014:387) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259
Ändring, SFS 2014:654
Rubrik: Lag (2014:654) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1422
Rubrik: Lag (2014:1422) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2012:279
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Ändring, SFS 2016:839
Rubrik: Lag (2016:839) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2012:279
Förarbeten: Prop. 2015/16:177, bet. 2015/16:JuU35, rskr. 2015/16:320
Ändring, SFS 2017:718
Rubrik: Lag (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2012:279
Förarbeten: Prop. 2016/17:186, bet. 2016/17:JuU28, rskr. 2016/17:343
Ändring, SFS 2019:498
Rubrik: Lag (2019:498) om ändring i lagen (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2017:718
Förarbeten: Prop. 2018/19:86, bet. 2018/19:JuU27, rskr. 2018/19:296
Ändring, SFS 2019:499
Rubrik: Lag (2019:499) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 2 §, de nya 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2019-10-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:86, bet. 2018/19:JuU27, rskr. 2018/19:296
Ändring, SFS 2022:501
Rubrik: Lag (2022:501) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:685
Rubrik: Lag (2022:685) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1522
Rubrik: Lag (2022:1522) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222, bet. 2022/23:KU7, rskr. 2022/23:11
Ändring, SFS 2024:564
Rubrik: Lag (2024:564) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 8 § betecknas 7 §; ändr. 1, 6, den nya 7 §§; nya 2 a, 8, 9 §§
Ikraft: 2024-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:117, bet. 2023/24:JuU24, rskr. 2023/24:264
Ändring, SFS 2024:565
Rubrik: Lag (2024:565) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: upph. 2 a §
Ikraft: 2028-10-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:117, bet. 2023/24:JuU24, rskr. 2023/24:264