Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:866 · Visa fulltext
Lag (2011:866) om flygplatsavgifter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27, rskr. 2010/11:309, EUTL70/2009 s11, EUTL204/2006 s1
CELEX-nr: 32009L0012, 32006R1107
Ändring, SFS 2015:597
Rubrik: Lag (2015:597) om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter
Omfattning: upph. rubr. närmast före 8, 12 §§; ändr. 8, 12, 13, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 18 §; ny 22 a §, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft: 2015-12-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:126, bet. 2015/16:TU2, rskr. 2015/16:11, direktiv 2009/12/EG
Ändring, SFS 2021:558
Rubrik: Lag (2021:558) om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:154, bet. 2020/21:TU14, rskr. 2020/21:334