Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:725 · Visa fulltext
Lag (2011:725) om behörighet för lokförare
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274, EUTL315/2007 s51
CELEX-nr: 32007L0059
Ändring, SFS 2018:371
Rubrik: Lag (2018:371) om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 4 kap. 1, 3, 8, 9, 13, 16, 22 25 §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2022:379
Rubrik: Lag (2022:379) om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 10, 11 §§, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229