Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:666 · Visa fulltext
Fastighetsmäklarlag (2011:666)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12, rskr. 2010/11:168, EUTL177/2008 s6
CELEX-nr: 32008R0593
Upphävd: 2021-07-01
Ändring, SFS 2012:19
Rubrik: Lag (2012:19) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Omfattning: ändr. 5, 12, 28, 29, 30 §§
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Ändring, SFS 2014:1455
Rubrik: Lag (2014:1455) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Ändring, SFS 2017:654
Rubrik: Lag (2017:654) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Omfattning: ändr. 7, 28, 29 §§; nya 29 a, 29 b, 29 c §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:1141
Rubrik: Lag (2017:1141) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Omfattning: ändr. 5, 29 §; ny 5 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:11, bet. 2017/18:CU4, rskr. 2017/18:33
Ändring, SFS 2021:516
Omfattning: upph.