Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:666 · Visa fulltext
Fastighetsmäklarlag (2011:666)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12, rskr. 2010/11:168, EUTL177/2008 s6
CELEX-nr: 32008R0593
Upphävd: 2021-07-01
Ändring, SFS 2012:19
Rubrik: Lag (2012:19) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Omfattning: ändr. 5, 12, 28, 29, 30 §§
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Ändring, SFS 2014:1455
Rubrik: Lag (2014:1455) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Ändring, SFS 2017:654
Rubrik: Lag (2017:654) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Omfattning: ändr. 7, 28, 29 §§; nya 29 a, 29 b, 29 c §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:1141
Rubrik: Lag (2017:1141) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Omfattning: ändr. 5, 29 §; ny 5 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:11, bet. 2017/18:CU4, rskr. 2017/18:33
Ändring, SFS 2021:516
Omfattning: upph.