Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:318 · Visa fulltext
Avgasreningslag (2011:318)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194, EUTL171/2007 s1, EUTL188/2009 s1, EUTL275/2005 s1
CELEX-nr: 32007R0715, 32009R0595, 32005L0055
Ändring, SFS 2018:847
Rubrik: Lag (2018:847) om ändring i avgasreningslagen (2011:318)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327