Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1029 · Visa fulltext
Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4, EUTL216/2009 s76
CELEX-nr: 32009L0081
Ändring, SFS 2014:476
Rubrik: Lag (2014:476) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 15 kap. 3, 20 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18, rskr. 2013/14:276
Ändring, SFS 2014:771
Rubrik: Lag (2014:771) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:391
Rubrik: Lag (2016:391) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 16 kap. 9, 16 §§
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:129, bet. 2015/16:FiU29, rskr. 2015/16:215
Ändring, SFS 2016:575
Rubrik: Lag (2016:575) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §, 10 kap. 3
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:1160
Rubrik: Lag (2016:1160) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:656
Rubrik: Lag (2017:656) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2017:764
Rubrik: Lag (2017:764) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 16 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:594
Rubrik: Lag (2018:594) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 1 kap. 9, 10 §§, 2 kap. 22 §, 11 kap. 2 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2018:851
Rubrik: Lag (2018:851) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1316
Rubrik: Lag (2018:1316) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §,
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2019:669
Rubrik: Lag (2019:669) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: upph. rubr. närmast före 15 kap 6, 7 §§; ändr. 15 kap. 5, 6, 7 §§; nya 8 kap. 5 §, 15 kap. 7 a §, rubr. närmast före 8 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18
Ändring, SFS 2019:953
Rubrik: Lag (2019:953) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 26 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1112
Rubrik: Lag (2021:1112) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: upph. 15 kap., 2 kap. 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 2 kap. 31 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 6 §, 16 kap. 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 17 §§, 17 kap. 4 §; nya 15, 15 a kap., 3 kap. 4 a §, 16 kap. 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31, direktiv 2009/81/EG
Ändring, SFS 2022:781
Rubrik: Lag (2022:781) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 16 kap. 17, 18, 21 §§; nya 16 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 16 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344, direktiv 2009/81/EG
Ändring, SFS 2022:994
Rubrik: Lag (2022:994) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2023:253
Rubrik: Lag (2023:253) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 7 kap. 1, 17 §§
Ikraft: 2023-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:93, bet. 2022/23:FiU39, rskr. 2022/23:177