Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:950 · Visa fulltext
Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: den dag regeringen bestämmer, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360, EGTL285/1997 s1
CELEX-nr: 31997R2027
Ändring, SFS 2010:951
Rubrik: Lag (2010:951) om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
Omfattning: ändr. 58 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2012:33
Rubrik: Lag (2012:33) om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
Omfattning: ny 56 a §
Förarbeten: Prop. 2010/11:149, bet. 2011/12:CU3, rskr. 2011/12:73
Ändring, SFS 2014:932
Rubrik: Lag (2014:932) om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
Omfattning: ändr. 60, 61, 62, 63 §§; ny p 3 övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380