Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:921 · Visa fulltext
Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27 och bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:364 och rskr. 2009/10:366, bet 2009/10:JuU24 och bet. 2009/10:JuU27
Ändring, SFS 2010:1885
Rubrik: Lag (2010:1885) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32
Ändring, SFS 2010:1886
Rubrik: Lag (2010:1886) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32
Ändring, SFS 2011:587
Rubrik: Lag (2011:587) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:686
Rubrik: Lag (2015:686) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Ändring, SFS 2016:246
Rubrik: Lag (2016:246) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153
Ändring, SFS 2017:315
Rubrik: Lag (2017:315) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §; ny 3 kap. 1 a §, nytt 6 kap.
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:95, bet. 2016/17:JuU24, rskr. 2016/17:233
Ändring, SFS 2018:421
Rubrik: Lag (2018:421) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 6, 10 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:502
Rubrik: Lag (2018:502) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Ändring, SFS 2021:459
Rubrik: Lag (2021:459) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: upph. 2 kap. 7 §; ändr. 2 kap. 4, 5, 6, 8, 10 §§; nya 2 kap. 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 4, 10 §§; rubr. närmast före 2 kap. 11 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312