Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:610 · Visa fulltext
Fängelselag (2010:610)
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2014:524
Rubrik: Lag (2014:524) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290
Ändring, SFS 2017:124
Rubrik: Lag (2017:124) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ny 15 kap. 4 a §, rubr. närmast före 15 kap. 4 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2017:1013
Rubrik: Lag (2017:1013) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 10 kap. 6 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2018:1259
Rubrik: Lag (2018:1259) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 6 kap. 8 §, 12 kap. 2, 3, 5 §§; nytt 12 a kap., nya 2 kap. 4 a, 4 b §§, 15 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §, 15 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2019:463
Rubrik: Lag (2019:463) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, bet. 2018/19:JuU25, rskr. 2018/19:228
Ändring, SFS 2022:680
Rubrik: Lag (2022:680) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 7 kap. 11 §, 13 kap. 6 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:736
Rubrik: Lag (2022:736) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ny 8 kap. 7 a §, rubr. närmast före 8 kap. 7 a §
Förarbeten: Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338
Ändring, SFS 2024:244
Rubrik: Lag (2024:244) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2025-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU22, rskr. 2023/24:158