Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:510 · Visa fulltext
Lag (2010:510) om lufttransporter
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295, EGTL285/1997 s1, EGTL140/2002 s2, EUTL46/2004 s1, EUTL138/2004 s1, EUTL344/2005 s15, EUTL204/2006 s1, EUTL293/2008 s3
CELEX-nr: 31997R2027, 32002R0889, 32004R0261, 32004R0785, 32005R2111, 32006R1107, 32008R1008
Ändring, SFS 2014:1349
Rubrik: Lag (2014:1349) om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter
Omfattning: ändr. 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Ändring, SFS 2016:225
Rubrik: Lag (2016:225) om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159